Wapdam Quynh Nga - Em nho anh Song Lyrics

 • Em ng?i dây ch? anh d?i anh ? bên khung c?a

  Mua nh? roi bên th?m

  Em ng?n ngo g?i tên c?a anh trong con mua chi?u

  Mua cung nh? roi dôi m?t em

  Xa vòng tay n? hôn ngày xua anh luôn g?n k?

  Xa r?i nh?ng d?u dàng

  Không còn ai ? bên c?nh em nhung khi em bu?n

  Không còn ai ôm em

  Gi? m?i bi?t t?i sao

  gi? m?i hi?u du?c r?ng

  Khi xa nhau bu?n d?n th?

  Nhìn mua roi th?t mau long b?ng th?y ng?n ngào h?i anh có còn yêu em

  ÐK:

  Và em s? nh? mãi nh? mãi nh?ng phút bên nhau

  T?ng hàng cây anh dua em qua trong nh?ng bu?i chi?u

  Và anh dã nói r?ng ngu?i anh yêu su?t d?i ch? em m?i em mà thôi

  Mà gi? dây trông theo mua roi ch? có em thôi

  T?ng hang cây anh dua em qua nay cung m?t mình

  Nhìn du?ng ph? dông ngu?i lòng em th?y don côi

  Và em b?ng dung t? nói em nh? anh

 • Quynh Nga other songs
 • Lyrics Search
 • Home Page